Underlättar ert arbete Tar fram statistik Stödjer kontantfaktureringsmetoden

Underlätta ert arbete

I RegArtis kan ni registrera patienten med rätt ersättningskod och ersättningsnivå. Ni kan föra in diagnos och KVÅ kod.

Det finns också bra sök och statistik funktioner och det är lätt att ändra ersättningsnivåerna för de olika ersättningskoderna.

Läs mer om programmet här

Kontantmetoden

För många är investeringen för ett certifierat kassasystem onödigt stor och som ett alternativ kan kontantfaktureringsmetoden användas.

I RegArtis kan ni generera kassarapporter som uppfyller de krav som krävs för denna metod vilket gör att ni inte behöver investera i dyra och komplicerade system.

Läs mer om funktionaliteten här

Testa först

Testa en demoversion av RegArtis för att prova på alla funktioner innan ni beställer fullversionen! 

Demoversionen innehåller de flest av de funktioner som finns i fullversionen av programmet för att ni ska kunna göra en så komplett bedömning som möjligt.